Bảo Y

238.000

GIẢI PHÁP CHO  NGƯỜI BỆNH CÓ KHỐI U, UNG THƯ

Teo nhỏ khối u

– Hiệu quả, an toàn

– Nhiều người sử dụng thành công

– Được chuyên gia tin dùng.

Bảo Y

238.000

Danh mục: ,